• Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

  • Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

  • Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

Områdets kirker

Henne Kirke

Henne kirke

Opført i 2. halvdel af 1100-tallet, antagelig af Ribe-bispen Elias, som ejede Hennegård, et biskoppeligt gods indtil reformationen. Kor og skib forlænget allerede o. 1300. Våbenhus og tårn tilfløjet i 1400-tallet. Kirken havde oprindelig bjælkeloft, en del overhvælvet o. 1500. Rigt inventar. Værdifuld unggotisk krucifiksgruppe o. 1250 på korsets nordvæg.
Altertavle 3-fløjet sengotisk o. 1500, moderniseret og indsat i renæssanceramme o. 1600-1620. 2 sidealtre o. 1500: Maria med barnet står på sit oprindelige alterbord, og Sct. Niolaus, kirkens værnehelgen, nu ophængt på skibets nordvæg.
Prædikestol 1573 skænket af Hartvig Staverskov, Hennegård. Herskabspulpitur 1776 med karnap og apostelmalerier.

Strandvejen 238
DK-6854 Henne

Telefon (+45) 7525 5135

Nr. Nebel kirke

Romansk landsbykirke fra o. 1200 med det klassiske størrelsesforhold (1:2) mellem kor og skib. Skibet allerede o. 1250 forlænget mod vest, koret i gotisk tid mod øst. Oprindelig øst- og vestmur markeret i gulvet. I sengotisk tid tilføjet tårn og våbenhus. Materialer: tuf, granit og tegl. Gotiske kalkmalerier reduceret ved en hovedreparation af koret 1998. Velbevaret gotisk fløjaltertavle med 16 udskårne figurer fra 1475 og med renæssanceramme fra 1625. Bondekunstneren Meckel Tuesens stolegavle-udskæringer fra 1576 har fantasifuldt varierende akantusmotiver og groteske ansigtsmasker. Hans eget og giverens navn er skåret på de to vestligste stolegavle, den samtidige herremands, Laurids Barfod og hans kone Annes på de to østlige. Under mandens forbogstaver, L.B., findes slægtens våbenskjold med den bare fod.

Sønder Alle 20
DK-6830 Nørre-Nebel

Telefon (+45) 7528 8079

Børsmose kirke

Opført i 1902 på initiativ af sognepræsten i Aal, Jens Nicolai Schou. Annekskirke til Aal. Da området blev eksproprieret af militæret i 1968, blev kirken undtaget, og den bliver stadig brugt til gudstjenester og kirkelige handlinger. Den broderede altertavle er tegnet af professor Martin Nyrop. Apostelfigurer skåret af Peter Steens, Varde.

Kirken er åben, når der er personale til stede og ved kirkelige handlinger.

Kærgårdvej 2
Blåvandshuk
DK-6840 Oksbøl
Telefon (+45) 7527 1029

Mosevrå kirke

Nyromansk stil i røde sten med et tag af skifer. Indviet 21. dec. 1891 samtidig med Oksby (Blåvand) til erstatning for Danmarks sidste stråtækte kirke. Oksby og Mosevrå kirker er opført efter samme tegninger, Mosevrå blot i minde format. Fra den gamle stråtækte kirke stammer altersølvet, romansk granitdøbefont og dåbskanden. Det øvrige stammer i alt væsentligt fra opførelsen.

Kirken er åben, når der er personale til stede og ved kirkelige handlinger.

Vejers Havvej 3
DK-6853 Vejers Strand

Telefon (+45) 7527 9327

Oksby gamle kirke

Oksby gamle kirke var Danmarks sidste stråtækte kirke. Besøger man det sted, hvor Oksby gamle kirke lå indtil 1891, finder man et stille og fredfyldt sted, hvor historiens vingesus kan nære fantasien. Midt på kirkegården er der en gruset plet, der tegner et billede af kirkens placering og størrelse. Kirken mindede allermest om et bondehus, der vidner om egnens små økonomiske midler. Da kirken blev bygget i midten af 1700-tallet, var der ikke råd til en kirkeklokke. Det fik kirken først, da beboerne reddede en klokke fra et strandet skib. Klokken er i dag ophængt på stedet i et stativ. Allerede i 1770 måtte kirken graves fri for det sand, der til stadighed føg ind om kirken og kirkegården. At sandflugten var til fare for kirken i disse år, forstår man bedre hvis det huskes, at der ikke fandtes træ- bevoksning i området. En tidligere kirke menes at have ligget lidt nord for denne – måske dybt begravet i en klit? Endnu findes en del gravsten på den forholdsvis store kirkegård. Her hviler bl.a. 26 mænd fra Blåvand, der omkom en nat under en redningsaktion i 1843. De 23 af dem var familiefædre – et umådeligt hårdt slag for det lille samfund.

Kirken er åben, når der er personale til stede og ved kirkelige handlinger.

Blåvandvej 66
DK-6857 Blåvand

Aal kirke

Indviet til Sct. Nicolaus, bygget af kvadersten og tuf, tilbygninger, senest tårnet på reformationstiden. Kendt for sine romanske kalkmalerier, afdækket og restaureret i 1880-erne. Med scener fra Sct. Nicolauslegenden og en rytterfrise, der er enestående i europæisk kirkekunst. Træfigurer fra en senmiddelalderig Maria-altertavle. Glasmosaikvinduer fra 1971 af Jens Urup.
Kirken er åben i tidsrummet 9:00 – 16:00.

Kirkegade 42
DK-6840 Oksbøl
Danmark
Telefon (+45) 7527 1029

Sct. Jacobi kirke

Skib, kor og apsis er fra romansk tid. Tårnet blev tilføjet i senmiddelalderen. I perioden 1809-12 udvidet med to sidefløje og fik derved grundplan som korskirke. Udvidelsen fandt sted i forbindelse med nedrivningen af St. Nicolaj kirke, Vardes anden kirke.

Kirkepladsen 2
DK-6800 Varde

Telefon (+45) 7522 0234

www.vardekirke.dk