• Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

  • Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

  • Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

Blåbjerg Plantage

Blåbjerg Plantage

Blaabjerg Plantage har næsten overalt præg af sandflugt og byder på spændende natur med klitter, kystskrænter, “bjerge”, hede, egekrat og plantage. Man kan endvidere være heldig at se noget af det kronvildt der er i plantagen.

Langs kysten er der anlagt en række pakeringspladser. Inde i plantagen er der gang-, ride- og cykelstier. Vandreture er afmærket med farver og ruterne fremgår af kortet, som fås ved henvendelse på Turist-Service kontorerne i hhv. Nymindegab, Houstrup, Henne Strand og Nørre Nebel.
Fra P-pladsen ved Blåbjerg udgår flere ruter. Det er også muligt at downloade brochuren i pdf-fil fra internettet på adresssen: www.skovognatur.dk

Ved Nr. Nebel startede skovdistriktet plantningen af en ny skov i 1993. Der kommer en stor del egebevoksninger og skoven bliver 130 ha stor. Der findes endnu ikke brochure/kort herpå.